IOS’da Kütüphane Ekleme

Kütüphaneyi kullanmak için öncelikle bir XCode projesi “Single View Application” oluşturmalısınız. Oluşturduğumuz projeye kütüphaneyi ve “.h” uzantılı sınıfları “Add files to” kısmından ekleyebilirsiniz:

kütüphane_ekleme kütüphane

E-kripto kütüphanesini ekledikten sonra XCode’un kendi kütüphanelerinden biri olan “libz.1.2.5.tbd” kütüphanesini de eklemelisizin yoksa projeniz hata verecektir.

libz

Projemize İki kütüphanemizi ve sınıflarımızı ekledikten sonra kitap bölümü açmak için sırasıyla:   Oturum oluşturma, kitap indirme ve kitap bölümü açma yazılarımızı takip ederek kitabı açabilirsiniz.

Oturum açarken bir hata alıyorsanız XCode için internet güvenlik izinlerini açmanız gerekiyor aşağıda belirttiğimiz kodu projenin “info.plist –> source code” kısmına eklemeniz bu sorunu çözmenize yardımcı olacaktır.

<array/>
<key>NSAppTransportSecurity</key>    
<dict><!--Include to allow all connections (DANGER)--><key>NSAllowsArbitraryLoads</key>
<true/>
</dict>
</dict>
</plist>

web izni web

 

Kitap bölümü açmak

İndirilen kitabın herhangi bir bölümünü okumak için “Ekripto” sınıfına ait “openChapter” metodu çağırılmalıdır.

#import "Ekripto.h"

[Ekripto openChapter:session bookshelfkey:bookShelfKey downloadkey:dlr chapter:@"kaçıncı bölüm olduğu"];

“session” parametresi session nesnesinden alınmaktadır.
“bookShlefKey” parametresi sunucu tarafından size verilecektir.
“dlr” parametresi de downloadLinkResponse nesnesinden alınmaktadır.

IOS’da Kitap İndirme

Kitap listesini istemek için yazılan “getBookList” metodu “session” nesnesini parametre almaktadır.
session” nesenesi handshake sonucu elde edilir.

+(NSMutableArray *) getBookList :(Session *)session { }

-(NSMutableArray *) : metodun döndüreceği değerin tipidir. Metod gelen cevabı dizi olarak geri döndürür. Metodu kullanmak için “Ekripto” sınıfı öncelikle import edilmeli ve çağırılmalıdır.

#import "Ekripto.h"

[Ekripto getBookList:session];

Kitap listesi alındıktan sonra indirmek için yazılan “downloadBook” metodu parametre olarak “bbi” ve “session” nesnesi almaktadır.

 -(BOOL *) downloadBook:(BookShelfBookItem *)bbi :(Session *)session {

 }

“Ekripto” sınıfına ait “downloadBook” metodunu çağırmak için “Ekripto” sınıfına ait bit nesne oluşturulmalıdır ve o sınıfın metodu olarak “downloadBook” çağırılmalıdır.

#import "Ekripto" 

Ekripto *ekripto [[Ekripto alloc] init ];

[ekripto downloadBook:bbi :session];

E-Kripto Uygulaması Oluşturma

Elektronik kitapların güvenliğini E-Kripto’yu kullanarak sağlamak için www.ekripto.com adresinden bir kullanıcı hesabı açmanız, hesabınızı geliştirici olarak tanımlamanız ve sitedeki adımları takip ederek ihtiyacınıza uygun olacak şekilde web uygulaması veya mobil uygulama oluşturmanız gerekmektedir. Uygulama oluştururken, son adımda oluşturduğunuz E-Kripto uygulamasının appId ve publicKey verileri ekranda verilecektir. Verilen appId ve publicKey E-Kripto kütüphanelerini kullanırken girmeniz gereken parametrelerdir.

E-Kripto uygulaması oluşturduktan sonra geliştireceğiniz uygulama türüne uygun olan E-Kripto kütüphanesini kullanarak e-kitap uygulamanızı geliştirebilirsiniz.

IOS’da Oturum Oluşturma

IOS uygulamanızda E-kripto kullanabilmek için önce sunucuyla iletişime geçmek gerekir. Oturum oluşturmak için “authentication” metodu:

-(void ) authentication:(NSString *)appid username:(NSString *)username password:(NSString *)password pubkey:(NSString *)pubkey {
 }

appkey ve pubkey parametreleri geliştirici hesabı üzerinden bir uygulama oluşturduğunuzda sunucu tarafından size verilir ve elde ettiğiniz bu parametreler kullanılır.

Metoda erişmek için “Session” sınıfına ait bir  nesne oluşturulmalıdır ve metod çağırılmalıdır.

#import "Session.h"

Session *session=[[Session alloc]init];

[session authentication:@"appid" username:@"kullanıcı_adı@email.com" password:@"sifre" pubkey:@"pubkey"];

Oturumunuzun oluşup oluşmadığını kontrol etmek isterseniz “Session” sınıfına ait “isAuthorized” metodunu çağırabilirsiniz.

[session isAuthorized];

Android’de Oturum Oluşturma

Android uygulamanızda E-kripto kullanabilmek için öncelikle ilgili kütüphaneyi projenize eklemeniz gerekmektedir. Daha sonra sunucu ile ilk iletişim için “Handshake” (el sıkışma) dediğimiz işlem gerçekleştirilir. Handshake ile android uygulamanızda bir e-kripto oturumu açmış olursunuz.

Gerekli olan sınıfları ekleyin:

import com.mersoft.ekripto.exception.UndefinedAppKeyException;
import com.mersoft.ekripto.ktb.authentication.Authentication;
import com.mersoft.ekripto.ktb.authentication.Session;

Daha sonra bir oturum elde etmek için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.

String publicKey = "...";
String appID = "...";

try {
    Authentication auth = new Authentication();
    Session s = auth.handshake("kullanici@email.com", "sifre", appID, publicKey);
    Session.save(s);
    System.out.println("Handshake Başarılı !");
} catch (Exception e) {
    System.out.println("Handshake Hatalı !");
    e.printStackTrace();
}

Burada gerekli olan publicKey ve appID değişkenlerini geliştirici hesabı üzerinden bir uygulama oluşturarak elde edebilirsiniz.

E-Kripto nedir?

Elektronik kitap sektöründe e-kitapların yaygınlaşması ve en büyük problem olan telif haklarının korunması için geliştirilen projenin ismidir.

E-Kripto ile okuyucuların, yazarların ve yayıncıların talepleri elde edilerek 3 taraf için de uygun çözümler sunacak yerli Dijital Haklar Yönetimi (DRM) sağlanması hedeflenmektedir. Herkesin memnun olduğu ve e-kitap tercih etmelerine engel olan sorunların tespit edilip giderildiği bu yapı ile e-kitapların daha da yaygınlaşmasını umuyoruz.

Projenin araştırma aşamasında okuyucular, yazarlar ve yayıncıların telif hakları konusunda düşüncelerini ve sorunlarını kavramak için anketler yapıldı. Bu anketler ile elde edilen veriler projenin planlama ve uygulama aşamalarında kullanıldı. Daha sonra geçen sürede projenin yazılım aşaması tamamlandı.

Burada da projenin kullanımı için gerekli anlatımları, dökümantasyonu ve ek bilgiler bulabilirsiniz.

Aklınıza takılanlar için bilgi@ekripto.com adresine yazmaktan çekinmeyin.